Posts Tagged ‘کاریکاتور’

عکس بوسه احمدی نژاد و سبز شدن مار بر شانه خامنه ای ضحاک

اوت 3, 2009
احمدی نژاد : قربون اون مارت برم ای پدر عزیزم

احمدی نژاد : قربون اون مارت برم ای پدر عزیزم

Advertisements

کمی هم بخندیم : پوتین مدیریت جهانی احمدی نژاد را پذیرفت

ژوئیه 21, 2009
احمدی نژاد "مدیر جهانی" در دفتر کار پوتین

احمدی نژاد "مدیر جهانی" در دفتر کار پوتین

کاریکاتور : خامنه ای و سقوط نخبگان

ژوئیه 21, 2009
سقوط نخبگان

سقوط نخبگان

Advertisements

کاریکاتور سرعت اینترنت در ایران

ژوئیه 13, 2009
یاهو

یاهو

Advertisements

کاریکاتور چهره واقعی احمدی نژاد

ژوئیه 6, 2009
چهره واقعی ا.ن.

چهره واقعی ا.ن.

Advertisements

یک ویدئو کلیپ بسیار خنده دار در مورد دیکتاتوری احمدی نژاد

ژوئیه 6, 2009
Advertisements

کاریکاتور شیطان بزرگ = خامنه ای

ژوئیه 5, 2009
نه امام ، مقصودشان از شیطان بزرگ شماست !

نه امام ، مقصودشان از شیطان بزرگ شماست !

Advertisements

کاریکاتور خنده دار شکاف درون حکومت

ژوئیه 4, 2009

shekaf

Advertisements

آقای خامنه ای ، فقط سه آرزو میتونستی بکنی ، دیر شد – کاریکاتوری جالب

ژوئن 30, 2009
متاسفانه آرزوی چهارم دیگه بر آورده نمیشه و جن از شیشه در اومده

متاسفانه آرزوی چهارم دیگه بر آورده نمیشه و جن از شیشه در اومده

Advertisements

کاریکاتور نماز خواندن خامنه ای

ژوئن 27, 2009
نماز آیت الله العظمی جناب آقای خامنه ای دامت برکاته رهبر کودتای ایران

نماز آیت الله العظمی جناب آقای خامنه ای دامت برکاته رهبر کودتای ایران

Advertisements

کاریکاتور بسیار خنده دار خامنه ای و احمدی نژاد در برابر مردم خشمگین

ژوئن 26, 2009
خامنه ای و محمود احمدی نژاد در مقابل ملت ایران

خامنه ای و محمود احمدی نژاد در مقابل ملت ایران

Advertisements