Posts Tagged ‘رضایی’

ویدئو کلیپ سی سال پیش رضایی در توجیه جنایت بزرگ خودش در کشتار سران ترکمن

اوت 4, 2009

آقای رضایی اینها را کی فراموش میکند؟

http://www.youtube.com/watch?v=fSLeWwWb4HU

Advertisements

شرم بر تو رضایی ، فکر نمیکردیم اینقدر ترسو باشی. آیا مطمئن هستی تو سردار جنگ بودی؟

اوت 3, 2009

عکس رضایی در مراسم تنفیذ کسی که با تقلب آشکار و دریک کودتا به ریاست جمهوری ایران رسیده است . مگر همین رضایی اینهمه مخالفت نکرده بود؟

رضایی با گردن کج برای گدایی از رهبر کودتا به مراسم تنفیذ آمده است

رضایی با گردن کج برای گدایی از رهبر کودتا به مراسم تنفیذ آمده است

چه باید کرد: بیانیه شوراهای مردمی در مورد راهکارها و تکنیکهای جنبش ضد کودتا

ژوئیه 6, 2009

اولین  بیانیه شوراهای مردمی در مورد راهکارها و تکنیکهای جنبش ضد کودتا

جنبش ضد کودتا در پیچی تاریخی از تکامل خود قرار دارد . آنچه در کشور ما رخ داده به دور از هرگونه پرده پوشی و تعبیرات دیگر یک کودتا بر علیه رای مردم بود ه است . دولتی دیکتاتور و خود کامه حتی اجازه انتخاب یکی از کاندیداهایی را که خود برای انتخابات تایید کرده بوده به مردم نداد ه و جرزنی آغازیده که فقط یک نفر و بس . بی هیچ تردیدی ملت ایران اکنون در برابر یک کودتا ی آشکار بر علیه رای و خواست خود قرار دارد . انتظار رحم و شفقت از کودتاچیان بیهوده است که اشک کباب باعث طغیان آتش است و ملت چاره ای جز آن ندارد که آنان را زیر مشت قدرتمند خود له کند .

رهبران جنبش موسوی و کروبی بر سر جنبش ایستاده اند و بر خلاف افرادی همچون خاتمی و هاشمی عقب نشینی نکرده اند . ولی این رهبران نیز ظرفیتی دارند و بیش از آن نمیتوان از ایشان انتظار داشت . موسوی و کروبی بارها و بارها با اعلامیه ها و سخنان و اعمال خود نشان داده اند که تنها توانایی حرکت در داخل محدوده نظام را دارند و به هر دلیل جرئت خروج از خطی را که نظام به دور ایشان کشیده ندارند . آنها هنوز منتظر «اجازه» دولت کودتا برای تظاهرات و اقدامات دیگر اعتراضی هستند . این به آن میماند که مصدق بعد از کودتای 28 مرداد یا آلنده بعد از کودتای شیلی منتظر اجازه از شاه و پینوشه برای مبارزه با کودتا و کودتاچیان باشند . آنها به دنبال ایجاد انجمنهای کوچک محفلی برای حرکت از پشت پرده هستند همان که در سی سال اخیر به آن عادت کرده اند. آنها به احتمال زیاد از اعتراضات گسترده بیم دارند چون اگر مردم به خیابانها بیایند خواستهای بسیار رادیکالتری مطرح خواهد شد که در محدوده جمهوری اسلامی محدود نخواهد ماند . کنترل و اداره این خواستها از توان رهبران کنونی جنبش خارج است و آنان را به تفکری دوباره در مورد ادامه اعتراضات خیابانی مستقل وامیدارد و دچار تزلزلی میسازد که شاهد هستیم .

هرچه هست ، باید به آنچه اکنون در دست ماست دلخوش داریم که سیاست ،میدان کار با آنچه واقعا داریم است و نه تبعیت از خواب و خیال . به این سبب مبرمترین نیاز جنبش ضد کودتا در لحظه فعلی آن است که در عین تکیه بر رهبری موسوی و کروبی به عنوان نماد جنبش هر چه زودتر اقدام به تشکیل شوراها و کمیته های مردمی مستقل کنیم . هیچ جنبش مردمی و انقلابی در طی تاریخ بدون استخوانبندی و ستون فقرات شوراهای مردمی به پیروزی نرسیده است .

جنبش مقدس ملت ایران هنوز بسیار جوان است و زود است انتظار دویدن از کودکی که تازه دوهفته است به دنیا آمده . ولی در همین مدت کوتاه جنبش بسیار رشد کرده و مردم در خیابانها هم تکنیکهای جدید مبارزه را فرا گرفته اند و هم به تدریج به شرایط سخت یک جنبش کودتا عادت میکنند. واقعیت این است که اکنون ترس مردم و به خصوص نیروهای فعال ضد کودتا وجوانان از سرکوب و چماق ریخته است . اکنون باید هدف اصلی رهبران مستقل مردمی ، که به سرعت از درون جنبش سر بر می آورند، برقرار کردن ارتباط با دیگر رهبران و نمایندگان مستقل باشد . ، جنبش بدون رهبری و اتحاد سرانجامی جز شکست نخواهد داشت . بدون شوراهای مستقل جنبش مانند غولی است بدون سر و بدون مغز که هر چند قوی ولی نیروی عظیم آن هدر خواهد رفت . بدون رهبری و هدایت شوراها شور عظیم توده مردم در پروژه های محلی بی هدف تحلیل میرود . در یک کلام شوراها آن اسکلتی است که عضلات قوی انقلاب به دور آن آویخته و مغزی است که بدن انقلاب به هدایت آن به پیروزی میرسد .

به خصوص در شرایط خاص این جنبش ، که رهبری ناتوان و عاجز و ترسان است از هزینه کردن و به خیابان کشاندن مردم برای تظاهرات و اعتصابات ، و مذاکرات پشت پرده را بر تکیه بر جنبش مردمی ترجیح میدهد ، ما باید شوراهای مستقل را هرچه زودتر تشکیل و گسترش دهیم . رهبران باید با یکدیگر متحد شوند و به سرعت شوراهای رهبری جنبش را تشکیل دهند . شوراها باید در سطح محلات مختلف شهر و در محلهای کار و هرجا که مردم به دلیلی گرد هم آمد ه اند ایجاد شوند . رهبران نمادین شوراها البته موسوی و کروبی هستند و هدف فعلی شوراها بسیار روشن است تا مردم سرگردان و حیران نباشند .باید به خاطر داشت که هیچ جنبشی بدون یک هدف مشخص روشن به نتیجه نمیرسد . هدف فعلی ما خیلی ساده و روشن است : » ابطال انتخابات و برگزاری یک انتخابات سالم قانونی با نظارت بین المللی » . باید در لحظه فعلی مردم ایران را به دور این پرچم گرد آورد . در زمان نبرد تبریز در انقلاب مشروطه نیز هدف بسیار روشن بود : سرنگونی محمد علیشاه و برقراری دوباره مجلس شورای ملی. در انقلاب سال 57 هدف سقوط شاه بود ، بسیار ساده و روشن و بسیار آسان برای اتحاد مردم به دور پرچم انقلاب . اکنون هم هدف ابطال انتخابات خواهد بود . لااقل در لحظه کنونی و تار سیدن به آن هدف هیچ مقصد دیگری را نباید فراروی جنبش قرار داد و مردم را سردرگم کرد. وقت بسیار داریم پس از احراز آن هدف تا به افقهای دوردست تر نیز بنگریم ولی باید بدانیم که رهبری فعلی جنبش ظرفیتی بیش از این ندارد و در صورت اتخاذ هدفهای رادیکالتر عقب خواهد کشید و جنبش را بدون نماد و سمبل خواهد گذاشت .

وقتی هدف مشخص شد اتخاذ تاکتیکها و روشهای مبارزه آسان است . در واقع هم اکنون مردم مبارز و دلیر ما این تاکتیکها را در خیابانها و به صور ت عملی آموخته اند و هر روز روشهای جدیدتری نیز به لیست روشهای مبارزه می افزایند . توده عظیم مردم ، وقتی همه مغزهایشان را روی هم بگذارند کم از یک نابغه ندارند که هر لحظه روشهای بهتر مبارزه را می آموزد و خلق میکند . همینجا چند تکنیک را که ما خود از جنبش فعلی ، انقلاب 57 و سایر جنبشهای مردمی فرا گرفته ایم ذکر میکنیم :

–             جنبش باید آماده خون دادن و هزنیه کردن باشد . انقلاب یک بازی بی خطر نیست . هیچ انقلابی بدون فداکاری و خون دادن به پیروزی نرسیده است . بر خلاف موسوی و کروبی که میخواهند خون از دماغ کسی نریزد باید به مردم حقیقت را گفت و آنان را برای خون دادن و فداکاری آماده کرد . خوشبختانه ملت دلیر ایران بارها در طی تاریخ ثابت کرده اند که آمادگی فداکاریهای عظیم برای پیروزی انقلاب را دارند . از تبریز زمان ستارخان گرفته تا انقلاب سال 57 مردم ایران هیچگاه از قربانی دادن برای پیروزی انقلاب نهراسیده اند . البته شوراهای مردمی سعی خواهند کرد این هزینه حداقل باشد و تکنیکهایی را اتخاذ خواهند کرد که کمترین آسیب به نیروهای مردمی وارد شود ولی در عین حال باید واقعیت را به مردم گفت که این یک کارناوال شهری نیست بلکه یک انقلاب است و همه باید آماده فداکاری باشند .نباید گذاشت ترسوهایی که با دیدن جاری شدن خون از دماغ کسی دستور بازگشت به خانه ها را میدهند رهبری جنبش را در دست گیرند

–                تظاهرات خیابانی موضعی فرسایشی . در این مورد میتوان به سخنان سازگارا و دیگران استناد کرد که تاکتیکهای تظاهرت خیابانی را به خوبی توضیح داده اند . رهبرای فعلی جنبش ، موسوی و کروبی ، به دلیلی که ما نمیدانیم جرات کشاندن مردم به خیابانها را ندارند . ولی هیچ انقلابی فقط با شعار از پشت بامها به پیروزی نرسیده است . باید مردم ، با آمادگی برای قربانی دادن ، به خیابانها بیایند تا کودتا شکست بخورد . اگر به شعار بر پشت بامها اکتفا کنیم جنبش به تدریج سرد میشود و میمیرد . انقلاب فقط با به خیابان کشاندن  مردم است که زنده میماند و رشد میکند. مانند انقلاب سال 57 تظاهرات باید فرسایشی باشد و روزها و روزها ادامه یابد تا نیروی نظامی و سرکوبگر رژیم به تدریج فروپاشد . هیچ جای دنیا یک نیروی سرکوبگر و یک کودتا با یکی دو روز تظاهرات مسالمت آمیز سقوط نکرده است ، باید تظاهرات را ادامه داد . برای کاستن از هزینه ، تظاهرات باید سریع ، موضعی و متحرک باشد . رهبران جنبش و شوراها باید برنامه ریزی هر روزه داشته باشند و طرفداران خود را هدایت کنند که هر روز در کجا های شهرگرد آیند . به محض فرارسیدن نیروهای سرکوب تظاهرات باید متفرق شود و همجون جیوه مواج در نقطه دیگری از شهر فرم بگیرد . به علت حمایت مردم از تظاهر کنندگان هر گروه کوچک تظاهر کننده میتوانند به سرعت تظاهرات موضعی را گسترش دهند و آنرا تبدیل به یک تظاهرات عظیم کنند و سپس با فرارسیدن نیروهای سرکوبگر مردم را متفرق کرده و خود به سرعت در میان جمعیت حل شده و از جای دیگر سر در آورند . از مردم باید خواست با شعار دادن و بوق زدن و سایر روشها از هسته های تظاهر کننده حمایت کنند . محلهای تظاهرات باید نقاط مرکزی و حساس شهر ، میادین مهم ، در برابر ساختمانهای مهم دولتی ومردمی و غیره باشد . کودتاچیان از هیچ چیز بیش از تظاهرات مداوم نمیترسند و نیروهای انتظامی آنان سرانجام سرسام گرفته و خسته شده و از هم خواهد پاشید .

–               ارتباط با مردم . شوراها بدون ارتباط با مردم دوام نخواهند داشت . مغز بدون شبکه اعصابی که رابط بین بدن و مغز است نمیتواند بدنه جنبش را هدایت کند . تکنولوژی مدرن روشهای بسیار نیرومندی برای گسترش سریع ارتباطات فراهم آورده ولی فراموش نکنیم که همه مردم ، توده مردم ، هنوز به اینترنت و حتی تلفنهای موبایل دسترسی ندارند . روشهای موثر و امتحان پس داده انقلابهای سابق را از یاد نبریم . شبنامه ها و بیانیه های کوتاه چاپی که به حجم زیاد بین مردم تو زیع میشود باید یکی از روشهای اساسی ارتباط با مردم باشد . نقش دیوار نوشته ها را نیز از یاد نبریم . دیوارها را با شعارهای ضد کودتا باید پوشاند . یادمان نرود مبارزه فرساینده و خنده دار نیروهای شاه را با شعار های دیواری و شعار » ننگ با رنگ پاک نمیشود» . به جای تلوزیون ماهواره به فکر رادیوهای موج کوتاه باشیم حتی رادیوهایی که از داخل کشور با مردم تماس بگیرند . گروههای آکسیون تظاهرات و اعتصابات را باید تا حد امکان به وسائل مخابراتی مستقل از شبکه های مخابراتی دولتی مجهز کنیم .

–           هر جنبش مردمی در کنار فداکاریها ی داوطلبانه مردم احتیاج به صرف هزینه های مالی دارد . چاپ شبنامه ها ، برقراری ارتباطات ، نقل و انتقال رزمندگان ، همه و همه به پول احتیاج دارند و شوراهای مردمی باید خیلی سریع بیاموزند چگونه کمکهای مالی توده ها را سامان دهند . شوراها باید بهترین روشها برای دریافت کمکهای مالی و هزینه آن را مورد استفاده قرار دهند .

–             تحصن های توده ای و تحصنهای نخبگان . یکی از روشهای موفق انقلاب مشروطه و انقلاب سال 57 اتخاذ تاکتیک تحصنهای توده ای و تحصنهای نخبگان در مکانهایی بود که حکومتهای زور و سرکوب جرئت حمله به آن مکانها را نداشتند . شوراها باید مکانهایی برای تحصنها را فراهم کنند . تحصنها توان جنبش را بسیار بالا میبرند چون تبدیل به مراکز اعصاب و تصمیم گیری جنبش میشوند و شوراهای مرکزی جنبش را به وجود می آورند . تشکل مردم برای حمایت از تحصنها نطفه های نیروهای دفاعی مستقل مردم بر علیه نیروهای کودتا را فراهم می آورد . تحصنها مکان تبادل نظرات نخبگان ، تصمیم گیریها ، و خبر گیری مردم از قدمهای بعدی جنبش خواهند بود .

–            تشکیل آرام نیروهای مقاومت و دفاع مردمی . چون سرانجام زمان رودررویی اساسی فرا خواهد رسید . همه دیکتاتوریها و کودتاهایی که گرفتار مبارزات مردمی شده اند سرانجا م در یک رعشه نهایی سعی خواهند کرد جنبش را در خون غرق کنند . وقتی آن لحظه فرا رسید ، نیروهای دفاعی خلقی که در کوره مبارزات خیابانی و دفاع از تظاهرات مسالمت آمیز مردم آبدیده شده و تجربه آموخته به میدان خواهد آمد و در کنار مردم خون را با خون پاسخ خواهد داد و از قتل عام عمومی جلوگیری خواهد کرد .

–            و سرانجام اعتصاب و اعتصاب و اعتصاب که پیروزی جنبش ضد کودتا بدون آن سخت خواهد بود . راه انداختن و شروع کردن اعتصاب آسان نیست و روزها و هفته ها و شاید ماهها وقت بگیرد ولی آن هنگام که سرانجام کمیته های اعتصاب در ادارات و کارخانجات بزرگتر شکل بگیرند دیگر باید فاتحه دولت کودتا را خواند چون اعتصاب کنترل ارگانهای اجرایی و تولیدی را از دست دولت به در آورده و در اختیار کمیته ها و شوراهای اعتصابی و از آن طریق در اختبیار رهبری جنبش قرار خواهد داد .

–             یاری گرفتن از جناحهای مخالف حکومت که هنوز در بدنه حکومت جای دارند و اخراج نشده اند . کودتای فعلی در ایران با این ضعف عمده روبروست که بخش قابل توجهی از حکومتگران با رهبر کودتا مخالفند و از او دل خوشی ندارند . وقتی رضایی آشکارا گفته است که احمدی نژاد کشور را به لبه پرتگاه سقوط کشانده است آشکار است که مخالفت با او درون حکومتگران بسیار وسیع است . باید از این شکاف استفاده کرد و با تماس با جناحهای مخالف با احمدی نژاد از آنان خواست هرچه وسیعتر در جنبش ضد کودتا شرکت کنند .

در انتها بگوییم که مردم ایران دو گزینه پیش روی دارند . یا شکست کودتا و ابطال انتخابات و برگزاری انتخاباتی آزاد و یا فاجعه ای تلخ با ادامه حکومت ناپلئون کوتوله کودتای 22 خرداد . این ناپلئون که اکنون انتقامجو و خشمگین نیز شده است کشور را بی تردید به سوی نابودی سوق خواهد داد . این ناپلئون دیگر از قدرت جدا نخواهد شد و اگر بر جنبش مردمی فعلی پیروز شود با حمایت نیروهای ارتشی که حامی اصلی او هستند حکومت خود را دائمی کرده و همچون استالین و هیتلر فاجعه ای تاریخی برای ملت ایران به ارمغان خواهد آورد .

جانشین نماینده خامنه ای در سپاه پاسداران ضمن حمله شدید به رفسنجانی: تنها بهزاد نبوي از اعتراف خودداري كرده

ژوئیه 2, 2009

خبرگزاري فارس
جانشين نماينده ولي فقيه در سپاه گفت: دانشگاه‌هاي آزاد‌ به ستادهاي ‌ميرحسين موسوي مبدل شده بودند.

به گزارش خبرگزاري فارس، حجت‌الاسلام مجتبي ذالنور ظهر امروز در همايش روحانيان استان زنجان با بيان اينكه كميته صيانت از آرا حامي اصلي اغتشاشگران است و برنامه‌ريزي‌هاي معاندانه در آنجا تصميم‌گيري مي‌شد، اظهار داشت: اين كميته كه شامل هاشمي رفسنجاني، مهدي كروبي، محمد خاتمي و مير‌حسن موسوي بود، حامي اصلي اغتشاشات اخير تهران و برخي شهرهاي كشور بودند.
وي با انتقاد شديد از اعضاي اين كميته گفت: هاشمي رفسنجاني با حمايت‌هايي كه از ميرحسن موسوي انجام مي‌داد، سنگ تمام گذاشته بود.
جانشين نماينده ولي فقيه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامي همچنين اضافه كرد: تمام دانشگاه‌هاي آزاد كشور به ستادهاي بي‌نام مسير حسين موسوي مبدل شده بودند و پاي جبهه دوم خردادي‌ها نيز براي تخريب دولت احمدي‌نژاد به دانشگاه آزاد باز شده بود.
ذالنور با اشاره به سفارشات 200 هزار مانتوي فيروزه‌اي در انتخابات دهم رياست جهموري توسط فائزه هاشمي و پخش آن در بين مردم گفت: اين سفارشات توسط دختر هاشمي رفسنجاني و با هزينه 4 ميليارد تومان انجام شد.
وي در انتقادي ديگر از هاشمي رفسنجاني افزود: نامه سرگشاده وي به مقام معظم رهبري نشان از دور زدن قانون، استيضاح سياسي رهبر و دخالت در امر رهبري بود.
جانشين نماينده ولي فقيه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامي اظهار داشت: هاشمي رفسنجاني با پرسيدن اين سئوال در مقابل چندين دوربين و خبرنگار داخلي و خارجي كه كد انتخاباتي مير‌حسن موسوي چند است، حمايت‌هاي خود را از اين كانديدا اعلام مي‌كرد.
ذالنور مطرح شدن مباحثي از قبيل شوراي فقهي و شوراي رهبري را از ديگر برنامه‌هاي شوم مقابله با ولايت فقيه و مقام معظم رهبري عنوان كرد و افزود: اين مباحث نشان از مخالفت اين عده با ولايت فقيه و مقام معظم رهبري بود كه به ياري خدا در حوزه بررسي و نقض شد.
وي به اعترافات بسياري از دستگيرشدگان اغتشاشات اخير اشاره كرد و گفت: تنها، بهزاد نبوي از اعتراف خودداري كرده و به گفته خود، چريك بوده و تا سقوط ولايت فقيه تلاش خواهد كرد.
جانشين نماينده ولي فقيه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامي با ابراز تاسف از برخي كانديداها و حاميانشان گفت: بعد از گذشت 30 سال از عمر انقلاب اسلامي ايران و برگزاري 10 دوره انتخابات رياست جمهوري، اين دوره تنها دوره‌اي بود كه بهائيان ستاد حمايت از موسوي را تشكيل داده بودند.
ذالنور همچنين از محسن رضايي نيز به عنوان كسي كه به دستور هاشمي رفسنجاني به گود انتخابات آمده بود، نام برد و گفت: وي را با كمك مالي 5 ميليارد توماني محمد هاشمي، برادر هاشمي رفسنجاني به انتخابات فرستادند تا آراي احمدي‌نژاد را كم كنند.

سخنان خاتمی 10 تیر : آش چقدر شور بود که دیگه حتی صدای خاتمی هم در اومد

ژوئیه 1, 2009

سید محمد خاتمی در دیدار با خانواده های دستگیر شدگان دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: علاقمند بودم امروز می توانستم همه خانواده هایی که در سراسر کشور عزیزانشان در بند هستند و هیچ فریادرسی ندارند را از نزدیک در یک جمع ببینم و ضمن تشکر از نجابت و صبوری آنها و تلاشهای عزیزانشان که به طور قطع در جهت آرمانهای انقلاب و ارزش های تحریف نشده نظام بوده به یکایک آنها عرض ادب و احترام کنم و مراتب همدلی خود را با آنها ابزار کنم. همانطور که وظیفه داشتم با خانواده هایی که عزیزانشان در جریان اعتراضات آرام مردمی بی رحمانه به شهادت رسیدند و حتی از برگزاری مجلس بزرگداشت هم محروم شدند دیدار کنم و حضورا تسلیت بگویم. تعداد این عزیزان کم نیست، این را آمارهای رسمی و غیررسمی می گویند.

(more…)

آقای رضایی چه عوض شده است ؟ آیا کشور دیگر در لبه پرتگاه نیست ؟

ژوئن 30, 2009

آقای رضایی ، خود میدانید که بسیار بی آبرو شدید پس از تزلزلها و تذبدبهای اخیر وسر انجام به زیر عبای رهبری خزیدن ولی خودمانیم ، مگر شما نگفتید من وارد انتخابات شدم برای اینکه احساس وظیفه کردم و حس میکنم که کشور با چهار سال ریاست جمهوری این ناپلئون کوتوله به لبه پرتگاه نابودی و سقوط رسیده است . پس چه شد ؟ آیا پس از سخنان آقای خامنه ای ناگهان حقیقت دیگری بر شما آشکار گشت و پی بردید که خیر، کشور در لبه پرتگاه نیست؟ آقای رضایی تا دیر نشده است برای حفظ همان باقیمانده آبرویی که بین سپاهیان قدیمی و همکاران خود دارید به جبهه ای که در حال شکل گرفتن در مقابل حکومت کودتاست بپیوندید و گوشه  کت خود را به دامن عبای آقای خامنه ای گره نزنید که آینده خوبی در این گره زدن نمیبینم .

«دوراندیش «

محسن رضایی دوباره جازد ، اینبار از جهت مخالف

ژوئن 25, 2009

مثل اینکه محسن رضایی دید که بد جوری آبرویش با این نامه آخری و کنار کشیدنش از اعتراضات «به خاطر حفظ نظام مقدس» ریخته که حالا سخنرانی کرده و میگه که نه من باز با ملتم و پیگیری میکنم . این آقا محسن باید یکبار با خودش بشینه و ببینه که بالاخره طرف کیه ، طرف دولت یا ملت ؟                            «دوراندیش»

محسن رضايی: در هفته های اخير به مردم ظلم شده است

۱۳۸۸/۰۴/۰۴

محسن رضايی، نامزد انتخابات ریاست جمهوری، می گويد از پيگيری شکايت شخصی خود درباره نتايج انتخابات منصرف شده است، اما «ظلم ها» و «اجحافاتی» که پس از انتخابات به «مردم»شده است راتا حصول نتيجه پيگيری می کند.

به گزارش سايت تابناک، آقای محسن رضايی در جمع طلاب حوزه علميه قم گفته است: «در هفته های اخير هم به مردم ظلم شده است و هم نظام جمهوری اسلامی تضعيف شده است.»

وی افزود: «من از مسير قانونی، تمامی شکايت های مردمی و لطمات وارد شده به آنان و نظام را دنبال خواهم کرد و انشاالله تا به نتيجه رسيدنشان پيگير خواهم بود، اما لازمه اين کار اين بود که بگويم من به دنبال منافع شخصی نيستم و بايد در عمل ثابت می کردم. به همين دليل نامه منصرف شدن من از پيگيری شکاياتم به شورای نگهبان در واقع سلب جنبه شخصی از اين شکايت بوده است.»

وزارت كشور ايران آراء آقاى رضايى در دهمين دوره انتخابات رياست جمهورى را ۶۷۸ هزار راى اعلام كرد و اين در حالى است كه اين نامزد نزديك به اصولگرايان مى گويد او بيش از سه ميليون راى داشته است.

طی روز های اخير حملات لفظی بين ستاد محسن رضايی از يک سو و وزارت کشور و شورای نگهبان از سوی ديگر رد و بدل شده است.

نامه شکایت دفتر محسن رضایی به وی به علت جا زدن او

ژوئن 24, 2009

نامه سرگشاده دفتر ارتباطات مردمی محسن رضایی

By mowj88

تابناک – متن نامه دفتر ارتباط مردمی محسن رضایی به ایشان : خبر انصراف شما از پیگیری شکایت به شورای نگهبان که بدون توضیح قانع کننده ای اعلام گردید را هیچ یک از هواداران شما و اعضای ستادهای مردمی نمی توانند باور کنند. پیگیری و اصرار شما بر دریافت اطلاعات دقیق صندوق های آراء و جدی و مصمم بودن شما بر اعاده آراء طرفدارانتان موجی از امید نه تنها در دل طرفدارانتان، بلکه در ضمیر همه هموطنانی که باور داشتند با وجود مردان پایدار و یادگاران امام و شهدا در این کشور هیچ تخلف عمده ای نمی تواند در انتخابات رخ دهد، را شکل داده بود؛ امیدی که با نامه شب گذشته شما به یاس تبدیل شد. ناگزیرم که انصراف شما از پیگیری شکایت به شورای نگهبان را با انصراف قبلی از کاندیداتوری که در اوج رقابت ها و نهایتا به سود 4 سال مدیریت ناکارامدی و دروغ انجامید، مقایسه نموده و صادقانه عرض نمایم، توضیح و توجیه انصراف جدید شما، برای اینجانب و اعصای اصلی ستادهای شما، ممکن نیست و باعث سرخوردگی شدید بویژه عمده جوانان هوادارتان خواهد بود.

این انصراف از شکایت، بطور قطع گذشت شخصی تلقی نگردیده و به واقع گذشت از حق مردم و رای دهندگان به جنابعالی، بلکه گذشت از حق همه دوستداران تداوم پیشرفت،آبادانی، آزادی و صداقت در کشور تلقی خواهد شد.

انتظار دارم در صورتیکه همچنان مصمم به حضور در صحنه های سیاسی و مدیریتی کشور می باشید، که البته توجیه آن با حوادث و عملکرد کنونی کار دشواری به نظر می رسد، ضروریست در جلسه ای فوری برای اعضای ستادهای مردمی همه استانها و شهرستانها دلایل این اقدام با صراحت و صداقت در میان گذاشته شود تا آثار تخریبی این اقدام به حداقل برسد.