Posts Tagged ‘تحصن’

همه باهم آماده برای مرحله بعد :فراخوان تظاهرات و اقدامات اعتراضی 30 تیر

ژوئیه 19, 2009

سی تیر در راه است . 57 سال پیش در سی تیر 1331 مردم دلاور ما در ادامه مبارزه خود برای دموکراسی و جنبش ملی کردن نفت در تظاهراتی عظیم و بادادن شهدایی چند مصدق را به قدرت بازگرداندند . شاه پس از بازگشت به قدرت سعی کرد این روز تاریخی را از خاطره ملت ایران بزداید و در این کار تا حدی موفق شد چنان که اکنون کمتر کسی از نسل جوان ملت ما آن روز تاریخی را که برگ زرین دیگری از مبارزه بی امان ملت ایران در راه دموکراسی است به خاطر می آورد .

جادارد در این روز تاریخی برای زنده کردن خاطره مبارزه ملی و دموکراسی خواهانه مردم ایران در همه گونه حرکتهای اعتراضی که از هم اکنون اعلام شده است شرکت کنیم . با شرکت در این تظاهرات و اقدامات اعتراضی پلی بین نیروهای ملی و مذهبی در ایران زده میشود و جبهه ای وسیعتر باز خواهد شد . شاید تعدادی از برادران و خواهران جنبش سبز راضی به شرکت در این تظاهرات نباشند . باید آنان را با استدلالهای منطقی با این حرکت اعتراضی همراه کنیم . در عین حال این مسئله مهمی نیست چه ما تفاوت عقاید را در درون یک جبهه ملی متحد قبول داریم و در واقع از هم اکنون مشق دموکراسی میکنیم . این تظاهرات در درجه اول برای حمایت از انقلاب سبز ملت ایران ، بزرگداشت همه شهدای آزادی تاریخ ایران ، و مشت دیگری بر پیکر کودتای نیمه جان خامنه ای /احمدی نژاد خواهد بود . سعی کنیم با هرچه وسیعتر برگزار کردن این مراسم قدرت عظیم توده مردم راباری دیگر به دیکتاتور نشان دهیم و گروههای بزرگتری از مردم را به میدان مبارزه بیاوریم . فقط با تداوم مبارزات و وارد آوردن مداوم ضربات بی امان است که کودتا سرانجام شکست خواهد خورد. یادمان باشد:   ضربه عظیم بعدی برای سی تیر برنامه ریزی شده است .

ما با قبول همه هزینه های این جنبش ، با قبول شهادت ، با تحمل ضربات چماقداران  خامنه ای وبا قبول  احتمال  دستگیری و شکنجه  به میدان می آییم که درخت آزادی بدون نثار قربانی به بار نمینشیند . ما کفن پوشان جنبش سبز ملت ایران خواهیم بود و حق خود را خواهیم ستاند . نترسید که تا وقتی ما با هم هستیم خفاشان کودتا کاری از پیش نخواهند برد.

1.یادمان نرود شب سی تیر ساعت 9 با وصل کردن همه وسائل برقی شهرها را خاموش کنیم و سپس نداهای بلند الله اکبر و شعارهای مرگ بر دیکتاتور را از بامها و کوچه ها سر دهیم .

2.  سعی کنیم در صورت امکان اعتصابات یک روزه ای در محل کارخود ، در ادارات ، بازارها ، کارخانه ها ، دانشگاهها و غیره سازمان دهیم .

3.  برقراری تحصن در اعتراض به ادامه دستگیری زندانیان سیاسی و درخواست آزادی این بیگناهان

4. فراخوان تظاهرات تهران  :

برای گرامی داشت یاد همه ی شهدای راه آزادی و همگام با دعوت جبهه ی ملی ایران و سایر نیرو های دموکرات وآزادی خواه، روز سه شنبه ۳۰ تیر ساعت ۵ پس از ظهر در میدان ۷ تیر گرد هم می آییم تا به سمت ابن بابویه ،محل ارامگاه شهیدان سی تیر حرکت نموده و مزار آنها را گل باران کنیم.از همه ی هم میهنان گرامی دعوت می کنیم تا هر کجا که هستند به یاد شهیدان راه ازادی به ویژه شهدای خرداد و تیر ۸۸برنامه هایی را تدارک ببینند.

دیبرخانه ی همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران.۲۴/تیر ماه/۱۳۸۸/خورشیدی

شرح وقایع سی تیر به نقل از ویکیپدیا

«پیروزی نزدیک است »

«دوراندیش «