نظرات عجیب مصباح یزدی در تایید دیکتاتوری ولی فقیه

به نقل از روزنامه اعتماد ملی 17 مرداد:

گروه سياسي: مقاله‌اي با عنوان «حكومت و مشروعيت»‌به قلم محمد‌تقي مصباح يزدي منتشر شده است؛ نوشتاري كه رئيس موسسه پژوهشي امام‌خميني‌(ره) به بيان معيارهاي مشروعيت حكومت پرداخته است. مصباح يزدي معتقد است كه «فقيه واجد شرايط در زمان غيبت حق ولايت دارد و اين حق با موافقت مردم، تحقق عيني مي‌يابد ولي افزون بر اين، لازم مي‌آيد كه در صورت عدم موافقت مردم، جامعه اسلامي بدون حكومت مشروع باشد.» چنين است كه او درباره جلسه انتخابات سخن گفته و تاكيد كرده است كه مردم مشروعيتي به حكومت فقيه نمي‌دهند، بلكه راي و رضايت آنان باعث به وجود آمدن آن مي‌شود. مصباح يزدي در اين نوشتار هم به بررسي حكومت از ديدگاه اهل تسنن مي‌پردازد و هم ديدگاه شيعه درباره حكومت را بررسي مي‌كند كه دراين رابطه مي‌نويسد:‌«از نظر شيعه به همان معياري كه حكومت رسول‌الله (ص) مشروعيت دارد، حكومت امامان معصوم و نيز ولايت فقيه در زمان غيبت مشروعيت خواهد داشت. يعني مشروعيت حكومت هيچگاه مشروط به خواست اين و آن نبوده، بلكه امري الهي و با نصب او بوده است.»
رئيس موسسه پژوهشي امام خميني در اين مقاله آورده است: «به‌‌رغم تعريف‌هاي مختلفي كه از واژه‌حكومت در كتب علومي سياسي ارائه داده است، مي‌توان حكومت را ارگاني رسمي دانست كه بر رفتارهاي اجتماعي نظارت داشته و بدان‌ها جهت مي‌بخشد. اگر مردم از طريق مسالمت‌آميز جهت دهي را پذيرا نشوند، حكومت با توسل به قوه قهريه اهدافش را دنبال مي‌كند. اگر كساني از مقررات وضع شده براي نيل به هدف قانون تخلف كنند، با كمك دستگاه‌هاي انتظامي مجبور به پذيرفتن مقررات مي‌شوند. اين تعريف البته شامل حكومت‌هاي مشروع و نامشروع مي‌شود.»
مصباح يزدي وقتي در نوشتار خود به مساله مشروعيت مي‌پردازد، چنين تعريف مي‌كند: «مشروعيت حكومت، يعني حق حكومت بر مردم. در ميان مردم اين باور وجود دارد كه در هر جامعه‌اي كساني حق دارند بر مردم حكومت كنند و كسان ديگري چنين حقي را ندارند. پس اگر گفته شود فلان حكومت مشروع است، به اين معنا نيست كه دستورات آن حكومت لزوما حق و مطابق با واقعيت است. حقي كه در اينجا گفته مي‌شود، مفهومي اعتباري است كه در روابط اجتماعي مطرح مي‌شود.»
در صورت عدم موافقت مردم، جامعه اسلامي بدون حكومت مشروع باشد
وي سپس به ديدگاه اهل سنت نسبت به مشروعيت پرداخته‌ و چنين نوشته: درباره حكومت در زمان غيبت معصوم بايد گفت: از آنجا كه در نظر اهل تسنن، زمان حضور امام معصوم (ع) با زمان غيبت تفاوتي ندارد، زيرا آنها امامت بعد از پيامبر (ص) را آنگونه كه در شيعه مطرح است قبول ندارند، مشروعيت حكومت با راي مردم است. يعني سني‌ها معتقدند با راي مستقيم مسلمانان يا تعيين خليفه قبلي يا با نظر شوراي حل و عقد، حكومت يك شخص مشروعيت مي‌يابد. اكثريت فقهاي شيعه بر اين باورند كه در زمان غيبت، فقيه حق حاكميت دارد و حكومت از سوي خدا به وسيله امامان معصوم (ع) به فقها واگذار شده است. پس در زمان غيبت، فقيه، حق حاكميت دارد و حكومت از سوي خدا به وسيله امامان معصوم به فقها واگذار شده است. پس در زمان غيبت هم مشروعيت حكومت از سوي خداست و نقش مردم در عينيت بخشيدن به حكومت است نه مشروعيت بخشيدن به آن. مصباح‌يزدي در ادامه مقاله خود از نقش مردم در حكومت اسلامي نوشته است و تاكيد كرده: «فقها به عنوان كلي به ولايت منصوب شده‌اند و براي معين شدن يك فقيه و واگذاري حكومت و ولايت به او بايد از آراي مردم كمك گرفت. پس اصل مشروعيت از خداست، ولي تعيين فقيه براي حاكميت به دست مردم است. اين نقش افزون بر نقشي است كه مردم در عينيت بخشيدن به حكومت فقيه دارند.» وي توضيح داد: «اگر مقصود گوينده اين است كه در زمان غيبت، حكومت فقيه مشروعيت تلفيقي دارد، به‌اين معنا كه مشروعيت ولايت فقيه به نصب الهي و نيز راي مردم است و راي مردم در عرض نصب الهي، جزو ‌تعيين‌كننده مشروعيت براي حكومت فقيه است‌ يا اگر مقصود، اين است كه عامل اصلي مشروعيت حكومت فقيه در زمان غيبت نصب الهي است، ولي خداوند شرط كرده است كه تا آراي مردم نباشد، فقيه حق حاكميت ندارد و راي مردم، شرط مشروعيت حكومت فقيه (نه جزو دخيل در آن) است، به هر صورت كه نظر مردم را در مشروعيت دخالت بدهيم، با اين اشكال مواجه مي‌شويم كه آيا حاكميت حق مردم بوده تا به كسي واگذار كنند؟ پيش‌تر گفتيم، حاكميت فقط حق خداست و امامان از سوي خدا حق حاكميت بر مردم يافته‌اند. اگر مردم در مشروعيت حكومت دخالت داشته باشند، بايد هر زمان كه مردم نخواستند، حكومت فقيه عادل واجد شرايط، نامشروع باشد، ولي ما گفتيم كه فقيه واجد شرايط در زمان غيبت حق ولايت دارد و اين حق با موافقت مردم، تحقق عيني مي‌يابد. افزون بر اين، لازم مي‌آيد كه در صورت عدم موافقت مردم، جامعه اسلامي بدون حكومت مشروع باشد.»
نفوذ كلمه حاكميت ولي فقيه از دست برود، مشروعيتش از دست نمي‌رود
مصباح يزدي همچنين به نقش آراي مردم در حكومت ديني اشاره كرده است، هرچند كه وي معتقد است ‌مردم‌ مشروعيتي به حكومت فقيه نمي‌دهند بلكه راي و رضايت آنان باعث به وجود آمدن آن مي‌شود. وي چنين نوشت: «مردم مشروعيتي به حكومت فقيه نمي‌دهند، بلكه راي و رضايت آنان باعث به وجود آمدن آن مي‌شود. خدا به پيامبر (ص) مي‌فرمايد: خداست كه تو را با ياري خويش و مومنان تقويت كرد. كمك و همدلي مردم در عينيت بخشيدن به حكومت، حتي حكومت پيامبر (ص) موثر است. حضرت امير (ع) مي‌فرمايد: اگر حضور بيعت‌كنندگان نبود و با وجود ياوران، حجت بر من تمام نمي‌شد، رشته كار حكومت را از دست مي‌گذاشتم.» در اين قسمت وي از اهميت شركت مردم در انتخابات خبرگان رهبري نوشت و اينكه شركت در آن از چه حكمتي برخوردار است.
مصباح‌يزدي معتقد است: «مردم با راي به خبرگان، رجوع به «بينه» كرده‌اند؛ يعني كارشناسان ديني را برگزيده‌اند تا سخن آنان به عنوان حجت شرعي اعتبار داشته باشد و اين امر تازگي ندارد، زيرا مردم هميشه در امور شرعي خويش به «بينه» رجوع مي‌كنند. مثلا براي تشخيص مرجع تقليد به افراد خبره عادل مراجعه مي‌كنند تا حجت شرعي داشته باشند. با اين تحليل، انتخابات زمينه‌اي براي يافتن رهبر صالح مي‌شود، نه اينكه به او حق حكميت ببخشد. روشن است كه بهترين راه انتخاب فقيه جامع‌الشرايط رهبري، مراجعه به خبرگان است.»
وي ادامه داد: «البته گرچه «مقبوليت» با «مشروعيت» تلازمي ندارد‌ اما حاكم ديني حق استفاده از زور براي تحميل حاكميت خويش را ندارد. اگر نفوذ كلمه حاكميت ولي فقيه از دست برود، مشروعيتش از دست نمي‌رود، بلكه تحقق حاكميت با مشكل مواجه مي‌شود. آنچه در نوشته‌ها و سخنان برون‌مرزي يا مقلدان آنها در داخل، مبني بر عدم مقبوليت نظام اسلامي در ميان مردم ادعا مي‌شود، تنها براي ايجاد جو كاذب است.»
مصباح يزدي با اعتقاد بر اينكه پس از فوت حضرت امام‌خميني‌(ره) نيز همواره حمايت مردم از نظام و رهبري آن محفوظ بوده است در مقام بحث نظري احتمال عدم مقبوليت نظام اسلامي از سوي مردم را به دو صورت ترسيم كرد. وي نوشت: «اول: مردم با دين مشكل داشته و به هيچ روي حكومت ديني را نپذيرند. در اين صورت چه در مورد امام معصوم (ع) و چه فقيه داراي شرايط حاكميت، حكومت ديني تحقق نخواهد يافت، زيرا شرط تحقق، پذيرش مردم است. دوم اين است كه حاكميت شخصي كه داراي حق حاكميت شرعي است و به وظايف خود نيز به درستي عمل كند، به فعليت رسيده باشد، ولي پس از مدتي عده‌اي به مخالفت با او برخيزند. اين فرض خود دو حالت دارد: يكي اينكه مخالفان گروه كمي هستند و قصد براندازي حكومت شرعي را كه اكثر مردم پشتيبان آن هستند را دارند. شكي نيست در اين حال، حاكم شرعي موظف است با مخالفان مقابله كند و آنان را به اطاعت از حكومت شرعي وادارد. نمونه روشن اين مورد، برخورد حضرت امير (ع) با اصحاب جمل، صفين، نهروان و غيره بود و در زمان كنوني برخورد جمهوري اسلامي با منافقان و گروه‌هاي الحادي محارب و برانداز از همين‌گونه است، زيرا روا نيست حاكم شرعي با مسامحه و تساهل راه را براي عده‌اي كه به سبب اميال شيطاني، قصد براندازي حكومت حق و مورد قبول اكثر مردم را دارند، باز بگذارد.» وي افزود: «‌صورت دوم، از اين فرض، آن است كه بعد از تشكيل حكومت شرعي، مورد پذيرش مردم، اكثريت قاطع آنها مخالفت كنند. مثلا بگويند: ما حكومت را نمي‌خواهيم. در اين حال، حاكم شرعي، هنوز شرعا حاكم است، ولي با از دست دادن نفوذ كلمه خويش، قدرت اعمال حاكميت مشروعش را از دست مي‌دهد. تنها در صورتي مشروعيت حكومت ديني از دست مي‌رود كه او به وظايف خود عمل نكند ‌يا يكي از شرايط حاكميت را از دست بدهد. در غير اين صورت مشروعيت باقي است.»
رئيس موسسه پژوهشي امام خميني (ره) در بخش ديگري از اين مقاله به تبيين مفهوم جمهوريت پرداخت و نوشت: «‌بايد ارزش‌ها و احكام اسلامي مبناي عمل مسوولان نظام باشد، نه اينكه «جمهوري» بودن نظام به معناي «غيرديني» بودن آن قلمداد شود. اينك نوعي از جمهوريت، شكل حكومتي با هدف تامين محتوا و مضمون و احكام اسلامي را نسبتا تامين كرده است.»

برچسب‌ها: , , , ,

یک پاسخ to “نظرات عجیب مصباح یزدی در تایید دیکتاتوری ولی فقیه”

 1. ندا Says:

  امام جمعه مشهد تصريح كرد: ادعاي ارتباط مستقيم با امام زمان(عج) جرياني باطل و انحرافي است.

  به گزارش خبرگزاري فارس از مشهد، آيت‌الله احمد علم‌الهدي در خطبه‌‌هاي اين هفته با اشاره به ميلاد با سعادت امام زمان(عج) و تبريك و تهنيت اين روز به تمام دلدادگان آن حضرت اظهار داشت: اين عيد را مردم ما در حالي جشن ميلاد مي‌گيرند كه اشك از چشمانشان جاري است. وي عنوان كرد: همواره به ما وعده داده‌اند كه حضرت مهدي (عج) در روز جمعه‌اي در نيمه شعبان ظهور خواهند كرد و ما چشم انتظار آن جمعه بوديم تا جشن ميلاد و جشن ظهور را با هم برگزار كنيم اما اين جمعه آن روز نبود و ما همچنان در فراق ايشان هستيم.
  امام جمعه مشهد به آسيب‌شناسي انديشه مهدويت پرداخت‌ و گفت: وجود اقدس امام زمان(عج) در پس پرده غيبت قرار دارند اما براي ارتباط مردم با خودشان يك راه تعيين كرده و ساير راه‌ها را بسته و مسدود كرده‌اند و آن راهي است كه مردم به آن نيازمند هستند.
  وي ادامه داد: مردم از نظر اجراي رهبري حضرت ولي عصر(عج) در دو جهت نيازمندند يك نيازشان در مديريت‌هاي اجتماعي، فراز و نشيب‌هاي سياسي تحولات بين‌المللي پيش آمده و فتنه‌هاي گوناگون در عرصه زندگي اجتماعي و سياسي است.
  امام جمعه مشهد شناخت معارف و احكام دين را يكي ديگر از نيازهاي مردم براي ارتباط با امام عصر(عج) دانست و گفت: بنابراين امام زمان(عج) در اين رابطه راهي را تعيين فرموده‌اند كه آن راه از اين قرار است » آنجايي كه بخواهيد جامعه‌تان در فراز و نشيب جهان به وسيله ما مديريت شود و شما بخواهيد از همه تكاليف لازم در عرصه فكر و عمل از ناحيه ما با خبر شويد به مجتهد جامع‌الشرايط مراجعه كنيد كه او حجت من است و من حجت خدا هستم «.
  عضو خبرگان رهبري عنوان كرد: امام (عج) همچنين مي‌فرمايند » غير اين طريق هر كس ادعاي ارتباط كرد تكذيبش كنيد و در اين ادعا او دروغگوست «.
  وي اظهار داشت: با اين تعيين مسير برادران، خواهران و جوانان ما بايد توجه داشته باشند كه به‌هيچ وجه شيفته ادعاي دروغين باطل كه مسئله امام و عشق به ايشان را دكان كرده‌اند قرار نگيرند و مراقب باشند كه اين آسيب و فتنه‌ها آنها را از در خانه امام عصر(عج) درو و منحرف نكند.
  امام جمعه مشهد ادامه داد: غيبت بدان معناست كه ارتباط شخصي و عمومي امام زمان(عج) با مردم قطع است و اگر غير اين بود كه غيبت معنايي نداشت.
  وي با بيان اينكه امام زمان(عج) نيازي به ارتباط با مردم ندارند گفت: ايشان داراي ولايت الهي و قدرت تصرف دلها و مغزها هستند و اگر لازم باشد مي‌توانند با تصرف ولايتي بر قلب و مغز افراد كاري را كه مورد نياز اسلام است انجام شود.
  علم‌الهدي افزود: ارتباط مستقيم با امام زمان(عج) يك جريان باطل، انحرافي و خلاف است و هيچ فردي در اين ز زمينه مستثني نيست.
  وي تصريح كرد: اينكه امام زمان(عج) مي‌فرمايند در نبود ايشان تصميم‌گيري با مجتهد جامع‌الشرايط است بدان معنا نيست كه ديگر جريان‌هاي سياسي حق مداخله ندارند بلكه اين نظرات و انديشه‌هاي جريان‌هاي مختلف سياسي و … است كه راهگشاي مجتهد جامع‌الشرايط است و وجود همه اين جريان‌ها در جامعه لازم است.
  امام جمعه مشهد ادامه داد: مجتهد جامع‌الشرايط عادل است فرقه‌گرا نيست بنابراين وقتي او با بررسي نظر و انديشه تخصصي ساير جريان ها تصميمي را گرفت در آن صورت مخالفت با تصميم او ايستادن در برابر امام زمان(عج) است.
  وي اظهار داشت: امروز آنهايي كه در برابر مقام معظم رهبري مجتهد جامع‌الشرايطي كه از سوي خود مردم و مجلس خبرگان رهبري تعيين شده و مراجعي چون آيت‌الله گلپايگاني تضعيف ايشان را جايز نمي‌دانستند مي‌ايستند و در خيابان راه مي‌افتند در اصل اردوكشي در برابر امام زمان(عج) مي‌كنند.
  امام جمعه مشهد گفت: غرب كه انقلاب‌هاي رنگي و توطئه‌هايي را كه در كشورهاي لائيك و ماركسيستي پياده شده بود را مي‌‌خواهد در كشور ما پياده كند خبر ندارد كه اين كشور متعلق به امام زمان(عج) است.
  وي عنوان كرد: برخي سايت‌هاي شيطاني و مطبوعات مزدور دشمن وقتي ما اين را مي‌‌گوييم آن عده از هموطنانمان را كه به دولت راي نداده‌اند مورد خطاب اين سخن ما قرار مي‌دهند كه درست نيست.
  امام جمعه مشهد اظهار داشت: خيل عظيمي كه در انتخابات شركت كرده و خواه به دولت راي داده و يا فرد ديگري افرادي متدين هستند كه به تكليف شرعي خود عمل كرده كه اگر غير اين مي‌كردند مسئول بودند چون از ديد هركدام از آنها اصلح يك نفر بوده و اينها ياور مخلص امام زمان(عج) هستند.
  علم‌الهدي تصريح كرد: آنهايي كه دوست بودند و ژست آكادميك به خود گرفته و كنار كشيدند بدانند همه ما صاحب داريم رهبر ما نيز صاحب دارد و تنها نيستيم.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s


%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: