روز تنفیذ تهران را با قیام خود به رنگ سبز در می آوریم و آبروی خامنه ای را خواهیم برد– بیانیه شماره 2 – تکنیکهای مبارزه و توصیه هایی برای هرچه موثرتر برگزار کردن تظاهرات

دوستان فردا دوشنبه 12 مرداد ماه ، و همچنین سالروز مشروطه در 14 مرداد ماه ، یکی دیگر از روزهای سرنوشت ساز این نهضت مقدس ضد دیکتاتوری است . همه آماده شویم که فردا باید به خامنه ای ، احمدی نژاد و جهانیان نشان دهیم که ریاست جمهوری این ابله سفیه را نمیپذیریم و نخواهیم پذیرفت .

– به باور ما دشمن کودتاچی نیروهای خود را به میدان خواهد آورد ولی مطابق اخباری که به ما رسیده  این نیروها دستور سرکوب وحشیانه و گسترده در روز تنفیذ را ندارند چون باعث آبروریزی بیش از حد خودشان خواهد بود . پس جرات کنیم و به خیابانها بیاییم و شهر را در دست خود بگیریم . اگر کار به سرکوب گسترده برسد آبروی خودشان را در برابر جهانیان خواهند برد و احمدی نژاد دیگر حتی یک ذره اعتبار بین المللی هم نخواهد داشت .

– سعی کنید در فرصت باقیمانده تا میتوانید مردم را در جریان برنامه حضور ملیونی فردا قرار دهید . همه مردم اینترنت و ماهواره ندارند و گروهی هنوز به آگاهی انقلابی نرسیده اند. از اعلامیه و شبنامه و دیوار نوشته استفاده کنید. با تلفن و بلو توث و غیره تا میتوانید دیگران را در جریان قرار دهید . البته از اینترنت هم تا حد امکان استفاده کنید که این اولین انقلاب اینترنتی دنیاست .

مظلومیت ما قویترین و برنده ترین سلاح ماست . با دیدن این مظلومیت است که  توده های مردم ایران و جهان به حمایت ما بر می خیزند. درخت انقلاب با خون مظلومان آبیاری میشود و به بار مینشیند . تظاهرات در لحظه فعلی مسالمت آمیز خواهد بود . باید دندانها را بر هم بفشاریم و برای دادن شهید و قربانی آماده باشیم و بدانیم که در دراز مدت پیروز هستیم .

-فردا به پشتکار و اراده احتیاج دارد . باید خود را برای یک مبارزه لااقل دوازده ساعته آماده کنیم . تمام روز در شهر خواهیم بود . پس از یک روز مبارزه و فرسوده کردن نیروهای سرکوبگر تسخیر شهر در شب راحتتر است . در شب خیابانها را برای ساعتهایی چند به تسلط خود در خواهیم آورد و به دنیا نشان خواهیم داد که جنبش ما آنقدر قدرتمند است که بتواند تهرا ن را در اختیار گیرد . کسانی که آمادگی حضور در خیابانها را ندارند باید به هر وسیله دیگر از آنان که با در کف گرفتن جانشان به خیابان آمده اند حمایت کنند. در خانه های خود را به روی آنان باز کنید هنگامی که نیروهای سرکوب برای ضرب و شتم و دستگیری آنان هجوم می آورند . آب و غذا آماده برایشان داشته باشید. با زدن بوق ماشینتان حمایت کنید . از بالای بامها از مبارزاتشان فیلم تهیه کنید و روی اینترنت قرار دهید . با تلفن از دوستان و فامیل و کسانی که میتوانند بخواهید به صف تظاهرات در خیابانها بپیوندند .

-اگر بتوانیم از امشب مانند تظاهرات اوکرایین و یا تیان آن من یک میدان شهر را به مرکز تحصن دائمی و 24 ساعته تبدیل کنیم محشر خواهد بود ولی شاید هنوز تا آن موقع فاصله داشته باشیم . هنوز نیروهای سرکوب و حکومت آنقدر تضعیف نشده اند که به این خواسته تن در دهند .

– از تجارب تظاهرات 18 تیر و 8 مرداد استفاده کنید . ما دیگر آن مردم بی تجربه یکماه و نیم پیش نیستیم . اکنون تجارب صدها تظاهرات و مبارزات اعتراضی را پشت سر داریم.

شعارها را محتاطانه و هوشمندانه به کار برید . با دادن شعارهای تند در صف مردم و رهبران شکاف نیندازید . فعلا باید روی شعارهای حداقلی این جنبش متمرکز شد . نوبت شعارهای حداکثری هم خواهد رسید ولی الان هنوز موقعش نیست . هر سخن جا و هر نکته  مقامی دارد . فعلا در چهارچو ب جنبش سبز و درخواست ابطال انتخابات و رفراندوم و برکناری احمدی نژاد شعار دهید . رهبران خود را بشناسید و آنان را با شعارهای تند و تیز فراری ندهید . شعارهای تند باعث میشود که رهبران فعلی جنبش از رادیکال شدن بیش از حد جنبش جا بخورند و کنار بکشند و ما اینرا نمیخواهیم . ما چتر حمایت این جناح قدرتمند رژیم را فعلا احتیاج داریم و بدون آن سرکوب جنبش جوان ما آسان خواهد بود . موسوی همین دیروز عدم رضایت خود از بعضی شعارها را ابراز کرد . اگر شعارها تند شود او نخواهد توانست رهبری جنبش را ادامه دهد و بهانه به دست جناج مخالف می افتد که شدیدتر با جناح او برخورد کنند .شعار «استقلال ، آزادی ، جمهوری ایرانی » بسیار زیباست و قلب هر ایرانی آزادیخواهی از شنیدن آن شاد میشود ولی هنوز موقع ابراز مستقیم آن نشده است . این شعار در لحظه فعلی بین رهبران و مردم شکاف خواهد انداخت . این شعارهارا بگذارید برای فردایی که خیلی دیر نیست ، موقع آن هم خواهد رسید . از خاطر نبرید فعلا هدف اصلی و عمده ما سرنگونی احمدی نژاد است . بعد از سرنگونی این بوزینه دیوانه وقت کافی برای رسیدن به سایر خواستهای خود خواهیم داشت .

– تظاهرات پراکنده در گستره وسیع شهر تهران بسیار موثر است و دشمن را فرسوده خواهد کرد چون نمیتواند در یک آن در همه جا حضور داشته باشد . سعی کنید در همه نقاط حضور داشته باشید . حتی یک جمعیت کوچک 20 نفره کافی است تا مردم اطراف را نیز به تظاهرات بکشاند تا با حضور خود و بوق زدن و غیره حمایت کنند و کانون دیگری از اعتراض برپا دارند.

– تظاهرات پراکنده باید آمادگی تحرک سریع را داشته باشد. به محض حضور نیروها پراکنده شوید و در نقطه دیگری تجمع کنید . در تمام روز این کار را ادامه دهید . نیروهای سرکوب همانطور که روز 8 مرداد دیدیم اینرا بر نمیتابند و خسته و گیج و درمانده میشوند .

– تظاهرات اصلی و بزرگ را در همان نقاطی برگزار کنید که قبلا هم برگزار شده بود . خیابانهای مرکزی شهر ، ولیعصر ، اطراف بیت رهبری که به احتمال  زیاد تنفیذ در آن برگزار میشود . سعی کنید مانند سابق موج اصلی تظاهرات را بر خیابان ولیعصر متمرکز کنید که مرکزیترین شاهرگ حیاتی تهران است . میدان بهارستان را از یاد نبرید .

از نیروهای سرکوب نترسید . یادتان باشد نیروهای سرکوب خسته و فرسوده هستند . اکنون آنها بیش از یکماه است که هر روز در خیابانها حضور دارند و بر خلاف مردم که هر روز بر خشم انقلابی و اراده شان برای سرنگونی رژیم افزوده میگردد اینها هر روز بیش از روز پیش فرسوده تر و متزلزلتر میشوند.

قسی القلب ترین و شقی ترین لباس شخصیها  را شناسایی کنید و اگر توانستید و در موقع لزوم آنان را از نوازش خود بی نصیب نگذارید. دادن گوشمالیهای کوچک به قلدرترین و بیرحمترین نیروهای لباس شخصی اشکالی ندارد .هرگز از یاد نبرید که نیروهای لباس شخصی و اصولا نیروهای سرکوب بر خلاف ظاهر داش مشدی و قلدر خود بسیار ترسو هستند و به محض دیدن مقاومت واقعی از طرف مردم غلاف کرده و فرار را بر قرار ترجیح خواهند داد . اینها همه از قماش همان قاتل ندا هستند که وقتی مردم گرفتندش به پای مردم افتاده بود و زار میزد که رهایش کنند. اما با نیروهای انتظامی غیر لباس شخصی  به هیچوجه درگیر نشوید و بر عکس از آنان بخواهید به مردم بپیوندند و در سرکوب شرکت نکنند. این کار در دراز مدت تاثیر خود را خواهد گذاشت .

با خود وسایل دفاعی مثل اسپری فلفل حمل کنید تا بتوانید در مقابل چماقداران از خود و دیگران دفاع کنید . ولی به محض هجوم جدی آنان برای دستگیری این وسائل را دور بیندازید تا همراه آن دستگیر نشوید که جرمتان را صدبرابر میکند .فایلهای دفاع شخصی و تهیه اسپری فلفل و غیره را از    این لینک دانلود کنید .

– از فلسطینیها بیاموزیم . تیرکمان و قلابسنگ داشته باشیم و از فراز بامها و گوشه کوچه ها نیروهای لباس شخصی را با سنگ مورد حمله قرار دهیم و سپس به سرعت پراکنده شویم . این تکنیک در فلسطین اشغالی بسیار موثر بوده است . با این حملات بیچاره شان کنید و فراری دهیدشان تا بفهمند که حمله به مردم هزینه سنگین دارد .

– از ترقه برای ترساندن نیروهای دشمن استفاده کنید . البته استفاده از آن هنر میخواهد که باعث ترس مردم نشود . باید ماهرانه ترقه را بین نیروهای سرکوبگر انداخت تا با شنیدن صدای آن پراکنده شوند .

– اعضای هسته های مخفی  دفاع مردمی به خاطر داشته باشید  که امنیت دوستان شما در دست شماست . اصل اول که باید رعایت شود اینست که هرگز دستگیر نباید شد تا مبادا زیر شکنجه سایر دوستان را لو دهید . به همان اندازه که برای حمله و دفاع از مردم تمرین میکنید برای فرار در موقع لزوم هم تمرین کنید و آماده باشید . به یاد داشته باشید که دستگیر شدن هریک از شما ضربه بزرگی به جنبش مردم است . مردم شما را بیرون از زندان لازم دارند نه داخل آن .شما باید مانند ماهیهای کوچکی در دریای عظیم مردم به سرعت از اینطرف به آنطرف شنا کنید ، متحرک باشید ، رهبری کنید ولی در موقع لزوم هم به سرعت فرار کنید که ایستادگی شجاعانه زیباست ولی نتیجه منفی دارد و هم هسته ایهای شما را دچار خطر میکند .

– صدا: طنین صدای بلند در تظاهرات بسیار موثر است . هم مردم را دلگرم و همبسته میکند و شور آنان را بر می انگیزد و هم همچون  رو در رویی سپاهیان در جنگهای قدیمی (که تظاهرات خیابانی کمابیش شبیه آن است) در دل دشمن رعب و وحشت می اندازد و روحیه آنها را در هم میشکند . شعارها را با بلندترین صدا بدهید . از طبل و سنج استفاده کنید که در تظاهرات در سایر نقاط جهان به صورت بسیار موثری بارها به کار رفته . شنیدن صدای بلند اعتراض مردم در فیلمهای خبری که  از تظاهرات پخش میشود نیز بسیار موثر است . صدای بلند یک جمعیت صد نفری را در ذهن دشمن تبدیل به یک جمعیت هزار نفری میکند .

کوکتل مولوتف تهیه کنید و برای ایجاد سد آتش در مقابل هجوم ماموران از آن استفاده کنید . ماموران را مستقیم هدف قرار ندهید ، فقط جلوی آنان کوکتل پرتاب کنید تا نتوانند پیشروی کنند. دیوار های دود کوکتل مولوتف از ضربت حمله میکاهد و به مردم فرصت فرار میدهد .

– مثل جیوه مواج و بی قرار باشید . اگر حمله کردند جلویشان میدان باز کنید تا بدون برخورد و خونریزی از میان شما رد شوند که خیلی از خود این نیروها هم نمیخواهند درگیر شوند و فقط مجبورند از دستو ر حمله اطاعت کنند . پس بهشان اجازه دهید ادای حمله را در آورند تا فرمانده خود را راضی کنند ولی مجبور به باطوم و کتک زدن هم نشوند.بلافاصله پس از عبور نیروها در جای دیگر جمع شوید .

– با خود یک نقشه تهران را حمل کنید . راههای فرار و گریزگاهها را هرجا که هستید نشان کنید و به خاطر بسپارید . هرگز خود را در یک بن بست گیر نیندازید . همانقدر که در حمله و ایستادگی کوشا هستید بدانید که به موقعش هم باید موقتا فرار کنید تا هزینه زیاد ندهید .

– با خود کمی آب و غذا همراه داشته باشید . به خاطر داشته باشید تظاهرات فردا یک تظاهرات فرسایشی است و ساعتها ادامه خواهد یافت .

آتش و دود به تظاهرات چهره و حال و هوای جدیتری میدهد. ستونهای دود در خیابانها و بر فراز تهران ایجاد کنید. البته  یک کلام هم از مادر عروس بشنویم در مورد «تهران را به آتش میکشیم » . مقصودمان این نبود که ساختمانها و اموال عمومی و یا ماشین مردم را آتش بزنیم . خیر. منظور اینست که مشاهده ستونهای دود بر فراز تهران هم اثر عظیمی بر تظاهر کنندگان دارد که نیروی خود را بیشتر حس کنند هم دشمن را به هراس می اندازد که شهر از دست رفت . یادتان نرود که ما در یک جنگ تبلیغاتی رسانه ای بر علیه دولت کودتا در گیر هستیم و دامنه این جنگ سراسر جهان است . دود و آتش بر فراز تهران در هنگام تظاهرات  خوراک بسیار خوبی است برای رسانه های بین المللی که مثل بچه های کوچک عاشق چنین صحنه هایی هستند . شاید بگوییم کاش این رسانه ها بهتر بودند ولی چاره چیست ، اینها عاشق این هستند که دوربینهایشان را روی آتش و دود زوم کنند ، نه در ایران ، در تظاهرات خودشان هم اینها دنبال اینجور صحنه های تاثیر گذار هستند . پس ، در نقاط اصلی و مرکزی تهران دود و آتش ایجاد میکنیم . از فلسطینیها می آموزیم . اینجور مواقع تایرهای کهنه جان میدهد برای آتش زدن و دود به هوا کردن . جعبه های بزرگ آشغال شهرداری و غیره . هرچه که بتواند آنقدر دود ایجاد کند که در آسمان شهر از دور مشاهده شود ولی ترا به خدا با ساختمانها و اموال عمومی کاری نداشته باشید . با خود کوکتل مولوتف بیاورید و برای شروع آتش از آن استفاده کنید . کوکتل مولوتفهای دودزا درست کنید . از بمبهای دود برای گیج کردن نیروهای دشمن استفاده کنید . دراین لینک روش درست کردن یک نوع بمب دودزا را میبینیم .  کاغذهای روزنامه را در محلول نیترات آمونیومAmmonium Nitrate قرار دهید و وقتی محلول را خو ب جذب کرد آنها را خشک کنید و به صورت یک توده بزرگ محکم به هم بپیچید و در یک جعبه یا بسته قرار دهید و سپس آتش بزنید و از دود زیبای آن لذت ببرید ! از این لینک برای دانلود ویدئو کلیپ آموزشی  استفاده کنید .

http://www.youtube.com/watch?v=93dTuREjNCM

لینک برای دانلود فیلم آموزشی:

http://www.4shared.com/file/122406186/88a6fac7/How_to_make_a_smoke_bomb.html

تا میتوانید عکس و فیلم تهیه کنید و به سرعت آن را در اینترنت بگذارید . شوراهای مخفی مردمی و هسته های دفاع مردمی باید گروههای ویژه ای برای تهیه فیلم و عکس داشته باشند . از بامها و نقاط مناسب از درگیریها و  تظاهرات فیلم تهیه کنید و در سطح جهان توزیع نمایید.

– تا میتوانید دیوار نویسی کنید و دیوارهای شهر را با شعارهای انقلابی بپوشانید تا حضور خود را نشان دهید .

– برای روز تظاهرات پارچه نوشته برای حمل توسط تظاهر کنندگان تهیه کنید . مجسمه های پارچه ای از سران منفور رژیم تهیه کنید و در میان تظاهرات اینها را به آتش بکشید تا دل مردم خنک شود . شعارهای مختلف را پرینت کرده و در دست گرفته و با خود حمل کنید . دیدن این شعارها در عکسها و فیلمها خیلی موثر است .

ما آماده ایم – ما هرروز بیشتر می آموزیم – ما آزموده های خود در مورد روشهای مبارزه را به برادران و خواهران خود انتقال میدهیم

از پای ننشینیم که بهار گرم و روشن دموکراسی در راه است .

«پیروزی نزدیک است «

«دوراندیش «

ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Mohandes :: Del.icio.us :: Digg :: Stumble :: Furl :: Friendfeed :: Twitthis :: Facebook :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

Advertisements

برچسب‌ها: , , , , , , , , , , , , , , , ,

13 پاسخ to “روز تنفیذ تهران را با قیام خود به رنگ سبز در می آوریم و آبروی خامنه ای را خواهیم برد– بیانیه شماره 2 – تکنیکهای مبارزه و توصیه هایی برای هرچه موثرتر برگزار کردن تظاهرات”

 1. کمیته گزارشگران ال یاسین Says:

  اولین کتاب مستند در افشای سناریوی اعترافات دروغین و فیلم های مونتاژی صدا و سیمای ایران در اینترنت منتشر شد. این کتاب در پی اعتراف‌گیری‌ اجباری از هموطنان بازداشت شده معترض به نتیجه انتخابات و پخش غیرقانونی این فیلم های کذایی از رسانه ملی تهیه شده است. پیش از این نیز دستگاه امنیتی به قصد ارعاب و تهدید و تبدیل قهرمان به ضدقهرمان، فعالان سیاسی، مدنی، روزنامه نگاران، وبلاگ نویسان و روشنفکران را مقابل دوربین های صدا و سیما و خبرگزاری های وابسته قرار داده بود.

  برخی از چهره‌های مشهور این پروژه سیاه امنیتی که در این کتاب مورد بررسی قرار گرفته‌اند عبارتند از: آیت الله شریعتمداری، سعیدی سیرجانی، شهرام رفیع زاده، موسوی خوئینی، ملوانان بریتانیایی،علی افشاری، آیت‌الله کاظمینی بروجردی،هاله اسفندیاری،یحیی کیان تاجبخش، دانشجویان امیرکبیر، رکسانا صابری، مازیار بهاری، پیمان فتاحی،امیرحسین مهدوی، محمد قوچانی و محمدعلی ابطحی و …

  برای حمایت از زندانیان سیاسی و عقیدتی این کتاب را در وبلاگ و یا وب سایت خودتون قرار بدید
  لینک دانلود کتاب

  http://www.4shared.com/file/118528972/7dfcdcf2/Elyasin_press_6.html

 2. sholeh atash Says:

  b pa mekhezeem.ma perozem

 3. ali Says:

  خيلي اين اوباش وطن فروش را بزرگ نكنيد. اگر دقت كرده باشيد به مرور تجهيزاتشان كامل شد. به فيگور و ايستادنشان توجه كنيد به هيچ وجه حرفه اي نيستند و اموزش مقطعي ديده اند. علاوه بر ان اكثرااز پشتوانه فكري هم برخوردار نيستند، در گام اول برخورد مردم جا ميزنند، انجا كه مطمئن باشند شكست در انتظارشان است. به گفته دوستمان راه رو باز كنيد كه وارد شوند ولي اجازه خروج بي در دسر رو بهشون نديد، انوقت ترس رو در چشمانشان بخوبي خواهيد ديد. ما پيروزيم و هيچكس در هيچ لباسي نمي تونه اين پيروزي رو از ما بگيره.اونا رو دور زده و بين خودتون از هر سو محاصره كنيد و از هر طرف بهشون فشار بياريد، فيگور حمله بگيريد و روحيه شون رو با فريادهاي بلند خورد كنيد. ابزار سركوب رو از دستشون در بياريد و با همون ابزار اونارو سركوب كنيد، مثل بچه هاي اول جنگ كه ابزار نبرد رو از دست خود عراقيها در مي اوردند.سعي كنيد برخورهاي اصلي رو با امراشون انجام بديد تا نيروي تحت امر حساب دستش بياد.وطن فروش و خائن ترسوست، شما وطن پرست و ايران دوستيد، نترسيد كه پيروزيد. انشاءالله

 4. مسعود Says:

  ضحاک ماردوش صفتی بسیار مناسب و با پشتوانه ذهنی قوی نزد مردم برای خامنه ای خواهد بود خ.ر. هرچند برای این رهبر کم نیز هست ولی بار معنایی و شورآفرین «ضحاک مار دوش» فوق العاده تکان دهنده است. در صورت تایید ترویج دهید

 5. مسعود Says:

  خامنه ای = ضحاک ماردوش خامنه ای= ضحاک ماردوش خامنه ای= ضحاک ماردوش

  ضحاک ماردوش صفتی بسیار مناسب و با پشتوانه ذهنی قوی نزد مردم برای خامنه ای خواهد بود خ.ر. هرچند برای این رهبر کم نیز هست ولی بار معنایی و شورآفرین «ضحاک مار دوش» فوق العاده تکان دهنده است. در صورت تایید ترویج دهید

 6. مزدک Says:

  زنده باد پیروزی.
  فردا حالشونو میگیریم.
  توجه مواظب افرادی که به اموال عمومی صدمه میزنند باشید و دستگیرشون کنین.اونها از ما نیستن.خود اوباش رژِیمن. و از همه مهمتر تا جایی که میتونین مزدورای رژیم رو کتک بزنین.یاد ندا و دیگر شهدا باشین.به مزدورای رژیم رحم نکنین.
  زنده باد پیروزی.
  احمدی نژاد به همراه خامنه ای سقوط میکنه.

 7. al Says:

  پیشنهاد من برای روز تحلیف:

  اگه تمام مردم هم صدا و هم زمان فقط یک شعار را با بلندترین صدا فریاد بزنند لرزه بر تنشان خواهند انداخت. این شعار یکسان به قول خودشون «سرشان را به سقف خواهد کوبید».

  زیباترین شعار هم برای روز تحلیف به نظر من «مرگ بر دیکتاتور است» هر چند که گفته بودیم شعار مرگ ندهیم ولی‌ این بار لازمه. توجه داشته باشید شعار دادن باید آنقدر هماهنگ و همزمان و بلند باشد که شیشه‌ها را بلرزاند.

  یک صدا یی مردم میتواند بسیار موثر باشد.

 8. ایران سبز Says:

  در روزهای مراسم تنفیذ ا. ن این ایده قابل اجرا و بسیار اثر گذار است . 1- ابتدا یک چسب مایع و تعداد بسیار زیادی عکس خ.ر و ا.ن را از روزنامه ها و مجله ها ، صفحه های اول تقویم ها و یا کتاب درسی دانش اموزان و سایت ها و پایگاه های بسیج محله تان و … آماده کنید . 2- عکس های خ.ر و ا.ن را به هم بچسبانید . بطوریکه یکطرف کاغذ عکس ا.ن و طرف دیگر عکس خ .ر باشد .3- اگر خلاقیت به خرج دهید میتوانید کنار عکس این دو نفر عکس های دیکتاتورهای دنیا را هم بچسبانید . مثلا صدام و یا هیتلر و یا … اما یادتان باشد حتما هر دو طرف کاغذ یا مقوا عکس بچسبانید و یک طرف را سفید نگذارید بماند . 4-میتوانید شعارهای جالبی هم مثل دولت جنایت میکند …حمایت میکند و یا مرگ بر دیکتاتور بنویسید .5- خوب کارتان تمام شد . حالا همه عکس های تهیه شده را در کیف . کیسه پلاستیکی دسته دار . جیب یا زیر پیراهن و یا زیر چادرتان و … پنهان کنید و در تجمعات با خود به خیابان ببرید . 6- در خیابان هایی که تجمع زیاد است آرام و بدون اینکه جلب توجه کنید عکس ها را به کف خیابان بریزید .7- تجسم کنید اگر صد هزار نفر هر کدام ده تا عکس به کف خیابان بریزند چه چشم انداز زیبایی دیده میشود .
  نکته اینجاست که این عکس ها زیر پای مردم ریخته شده و حتی بسیجی ها و لباس شخصی ها هم مجبورند روی انها راه بروند و به علت زیاد بودن امکان جمع کردن انها در ان شلوغی نیست .- نکته دیگر اینکه قبح نایبان دروغین امام زمان میشکند چون مردم روی عکس ها راه میروند . – امکان جاروی و جمع کردن عکس ها نیست چون خیابان پر از ادم است و بعد هم که رفتگرها بیایند مجبورند عکس های دیکتاتورهای به هم چسبیده را به سطل آشغال بریزند ( پیامش اینه که :سقوط این دو و رفتن به زباله دانی تاریخ خواست همه ماست
  تصور کنید عکس ها و فیلم هایی که از این مراسم و کف خیابان ها گرفته میشود چه نمای زیبایی دارد و چقدر در دنیا صدا میکند .
  اگر این ایده توسط تعداد بسیار زیادی از مردم اجرا شود خیلی جالب میشود . خطر هم ندارد در کمتر از یک دقیقه عکس ها را کف خیابان میریزیم و مردم در حال راه رفتن خود بخود پخشش میکنند . .
  یادتان باشد در صورتی این طرح بسیار موفق خواهد بود که تعداد عکس ها زیاد باشد . هر ایرانی میتواند با چند ساعت وقت گذاشتن برای تهیه عکس ها ،سقوط اولیه و نمادین دیکتاتوران را در کف خیابانها عملی کند .

 9. نازي Says:

  با اين پيشنهادهاي تو ملت بايند يه چمدان با خوذشان بيارند تو كجا درس خوندي انقدر باهوشي يه پيشنهاد ديگه خودتون هم ميشه آتيش بزنيد خوراك خوبي براي رسانه ها ميشود

 10. ارین Says:

  و من الله توفیق

 11. بیانیه شماره 10 مهندس میرحسین موسوی در مورد دادگاه گروهی از فعالان نهضت سبز « کافه هواداران میر حسین Says:

  […] روز تنفیذ تهران را با قیام خود به رنگ سبز در می آوریم و آ… […]

 12. حالگیر Says:

  انگل های کودتاچی لطفا توجه فرمایید :

  مراقب عوارض واگیر تنقیه غیربهداشتی به محمود ا.ن. باشید ، چون دست تنقیه گر خونی و ناقص بوده، و بدون تجویز و نظارت سردار مصلحت به انجام رسید. !

 13. ناشناس Says:

  پست فطرت کثیف آدم فروش

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s


%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: